Konferencija za medije

Na drugoj konferenciji za medije održanoj 04. rujna 2018. prezentiran je tijek provedbe projekta i izvođenja radova te je prikazana prezentacija budućih poslovnih prostora zainteresiranim poduzetnicima. U sklopu održane prezentacije prikazane su sve usluge koje će se pružati zainteresiranim poduzetnicima.