Pozivnica za poduzetnike i obrtnike PUNK

P O Z I V A M O sve poduzetnike i obrtnike na području Grada Kutine na završnu konferenciju EU projekta „Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK“, koja će se održati u srijedu 31. listopada 2018. godine, na adresi Hrvatskih branitelja 2, Kutina s početkom u 10:00 sati, na kojoj će se održati službeno otvorenje Poduzetničkog inkubatora Kutina. Riječ je o … Read More

Prezentacija MSP-ovima

26. rujna 2018. godine održala se javna prezentacija projekta “Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK” Poduzetnicima i javnosti su se predstavile aktivnosti koje će se provoditi u sklopu Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK a koje su usko vezane za same poduzetnike. Prezentacija MSP-ovima je bila otvorenog tipa kako bi se poduzetnici upoznali sa svim aktivnostima projekta koje su usmjerene na razvoj … Read More

Brošura

U sklopu projekta izrađena je brošura u kojoj su prezentirane sve aktivnosti namijenjene budućim poduzetnicima. Brošura (pdf)  

Trajna ploča

Na trajnoj ploči koja će po završetku projekta biti istaknuta na vidljivom mjestu u sklopu Poduzetničkom inkubatoru Kutina jasno će biti prikazan cilj projekta. Cilj projekta je razvoj nove i jedinstvene potporne poduzetničke infrastrukture koja će pružati usluge za razvoj i unapređenje poslovanja malih i srednjih tvrtki na području Grada Kutine i Moslavine. Trajna ploća (pdf)

Konferencija za medije

Na drugoj konferenciji za medije održanoj 04. rujna 2018. prezentiran je tijek provedbe projekta i izvođenja radova te je prikazana prezentacija budućih poslovnih prostora zainteresiranim poduzetnicima. U sklopu održane prezentacije prikazane su sve usluge koje će se pružati zainteresiranim poduzetnicima.

Obilazak radova

Tokom radova na rekonstrukciji i uređenju prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina odrađeno je nekoliko obilazaka radova na kojima je prikazano kako su radovi napredovali tokom 12 mjeseci trajanja projekta.

Tlocrt zgrade

Tlocrt zgrade, nacrt prizemlja te situacijski nacrt prikazuje kako će izgledati Poduzetnički inkubator Kutina nakon rekonstrukcije i uređenja prostora koje je predviđeno osiguranim bespovratnim sredstvima.