Prezentacija MSP-ovima

26. rujna 2018. godine održala se javna prezentacija projekta “Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK” Poduzetnicima i javnosti su se predstavile aktivnosti koje će se provoditi u sklopu Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK a koje su usko vezane za same poduzetnike. Prezentacija MSP-ovima je bila otvorenog tipa kako bi se poduzetnici upoznali sa svim aktivnostima projekta koje su usmjerene na razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kutine te dostupnosti usluga i same infrastrukture.

Priopćenje (pdf)