Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK


Ime projekta: "Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK"
Nositelj projekta: Grad Kutina
Partneri na projektu: RA Mrav, Grad Popovača, Općina Velika Ludina

Suradnici: Poduzetnički inkubator Sisak-PISAK, IMPACT HUB Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, SI-MO-RA d.o.o., Libertas međunarodno sveučilište, Poduzetnički inkubator ZIP d.o.o.

Provedba aktivnosti projekta: 2.studeni 2017. – 2. studeni 2018. (12 mjeseci) 
Ukupna vrijednost projekta: 6.810.413,46 kuna

Financiranje:
Europski fond za regionalni razvoj: 6.517.027,76 (95,69%)
Nositelj projekta: 293.385,70 kn (4,31%)

Ciljana skupina: mali i srednji poduzetnici sa područja Grada Kutina
Krajnji korisnici: mali i srednji poduzetnici, lokalno stanovništvo

Opis projekta: Realizacijom ovog projekta rekonstruirati će se i opremiti postojeći prostor na adresi Hrvatskih branitelja 2, Kutina te prilagoditi potrebama malih i srednjih poduzetnika sa područja Grada Kutine. Osim usluga koje nudi poduzetnički inkubator, a neke od njih su: najam različitih poslovnih prostora, najam dvorane za sastanke, najam uredske opreme itd., osigurat će se i prostor za poslovni subjekt koji će nuditi usluge poslovnog akceleratora (poslovno savjetovanje, savjetovanje o izvorima financiranja, istraživanje tržišta i sl.).

Cilj projekta: Cilj ovog Projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture na području Grada Kutine te doprinos realizaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih strateških opredjeljenja u pogledu razvoja malog i srednjeg poduzetništva na financijski održiv način.

Usluge PUNK-a: najam poslovnog prostora opremljenog s IT opremom te uredskim namještajem, najam dvorane za sastanke, korištenje usluga umnožavanja, ispisa i skeniranja dokumenata, najam coworking prostora, najam maketarnice, korištenje skype sobe, korištenje usluga akceleratora, korištenje zalogajnice,…


Galerija


Galerija